KALICI ANKRAJ
KALICI ANKRAJ
  • Kalıcı Ankraj
Bu gün Zemin Ankrajları getirdiği yepyeni olanaklarla, her tür Altyapı projesinde kullanılan ve zeminin üzerinde yapılan kazı veya çevre değişiklikleri nedeni ile eski dengesinin bozulması ve yeniden güvenli bir şekilde dengelenmesi sorununun çözülmesinde, vazgeçilmez bir yöntem olmuştur.

Kalıcı Ankarajlar teknik yönetmelikler gereği zemin stabilitesini veya kullanılan yapılarda zemine kuvvet aktarımını uzun süreler ( örneğin 100 veya daha fazla yıl ) sağlamak üzere en azından çift veya koşullar gereği daha başkaca ek koruma düzenleri ile donatılmış olarak sunulur. Bunun dışında başkaca özel gereksinmeleri karşılayan, örneğin, "Gözetimli", "Uzaktan Denetimli", " Ayarlanabilir", "Sökülebilir", "Elektrik İzolosyolu", "Bloke", v.b çok çeşitli tiplerimiz de vardır

Genel düzen olarak yukarıda sözü edilen Ankarajların dış ucunda önferme işleminin uygulandığı bir "Ankaraj Kafası", zemin içindeki diğer ucunda da, bu öngerme kuvvetlerinin zemine aktarılmasını sağlayan belirli boydaki bir "Kök Bölgesi" ve bu iki bölge arasında da öngerme kuvvetlerini ileten Çelik "Yedi Telli Büklümler" veya "DYWIDAG Çubuğu" içeren "Serbest Uzama Bölgesi" yer alır. Öngerme işlemi sırasında zemine basan Ankaraj kafası ile yine zemine çimento enjeksiyonu ile bağlanmış veya yapıştırılmış Kök Bölgesi üzerinden verilen kuvvetler zeminin bu iki uç arasında sıkışmasını sağlar. Böylece zeminin çatlayıp arka kürelerden ayrılması önlenmiş olur. Ankarajların Serbest Uzama Bölgesinde Gerilmeler zemininin olası hareketlerine göre değişir. Özel önlemler alınırsa bu değişmeleri gözetlemek gerekire ayarlamalar yapma olanağı sağlanabilir. Bu oluşum ve seçeneklerden mühendislik tasarımı bağlamında yararlanmak faydalı olur.